Divider

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (premies vanaf €147,50 per jaar!)

Wat als u door ongeval of ziekte niet meer in staat bent uw beroep uit te oefenen?

Veel therapeuten zijn zzp’er en genieten daardoor niet dezelfde voordelen als hun collega’s in loondienst, zoals doorbetaling bij ziekte of ongeval. Men heeft soms de neiging ervan uit te gaan dat ongelukken of ziekte hen nooit zullen treffen, maar het is vaak toch een goed idee om na te denken hoe u in geval van ongeluk of ziekte uw vaste uitgaven, zoals huur en levensonderhoud zult dekken. U kunt er natuurlijk voor kiezen om wat spaargeld opzij te zetten, maar een andere optie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt u de mogelijkheid tot 100% van uw netto weekloon + vaste kosten uitgekeerd te krijgen in geval van ziekte of ongeval voor een periode van 2 jaar. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is wellicht een beetje anders dan u gewend bent, aangezien deze maximaal 2 jaar uitkeert en niet tot aan het pensioen, maar daar tegenover staat dat de premie een fractie is van wat u normaalgesproken voor arbeidsongeschiktheidsdekking zou betalen (zie hiervoor ook het document in de rechterkolom). Naast een dekking voor tijdelijke beroepsarbeidsongeschiktheid biedt deze verzekering een extra forfaitaire (eenmalige) uitkering in het geval dat ziekte of een ongeval u permanent arbeidsongeschikt maakt of de dood tot gevolg heeft.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet-therapeuten

Als u zzp’er bent, maar geen therapeut dan hebben we ook voor u een arbeidsongeschiktheidsverzekering met scherpe premies! Zie hiervoor het tweede document onder downloads in de rechterkolom