Divider

Het beloningsbeleid van Balens met betrekking tot salaris, andere beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden is erop gericht eerlijk en billijk te zijn. We werken niet met variabele financiële prikkels, al onze medewerkers hebben een vast salaris. Onze directie houdt toezicht op salarisherzieningen en eventuele bonustoekenningen die, indien betaald, gebaseerd zijn op de totale bedrijfswinsten en aan alle medewerkers worden uitgekeerd. Wij hechten grote waarde aan een goede klantenservice en de belangen van de klant komen altijd op de eerste plaats. Bij ons ligt de nadruk niet op het behalen van financiële doelen voor individuele medewerkers, maar op de relatie met onze klanten en dat wij in hun belang en naar hun tevredenheid handelen.