Divider
Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit bericht, het gebruik van uw gegevens en uw individuele rechten, neem dan contact met ons op:

Prins Hendrikkade 169-I
1011 TC Amsterdam
Gratis telefoon: 0800 0220 932 info@balensverzekeringen.nl

Downloads

Privacyverklaring – PIB GROUP Limited

Deze privacyverklaring bevat details over de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, wat we ermee doen, hoe u er toegang toe kunt krijgen en met wie ze kunnen worden gedeeld.

Onze Functionaris Gegevensbescherming

Balens Europe BV is een dochteronderneming van PIB Group Limited
Onze functionaris gegevensbescherming kan hier rechtstreeks worden gecontacteerd:

Functionaris Gegevensbescherming
PIB Group Limited

1 Minster Court

Mincing Lane
London, EC3R 7AA
dpo@pib-insurance.com
0330 058 9700

 

U kunt daarnaast ook contact opnemen met ons kantoor in Nederland

Balens Europe

Prins Hendrikkade 169-I

1011 TC Amsterdam

info@balensverzekeringen.nl

Gratis telefoonnummer: 0800 0220 932

Wat we doen met uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u onze diensten gebruikt of informatie aanvraagt, verzamelen wij uw persoonsgegevens voor gebruik door PIB Group Limited en dochterondernemingen. Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor het verstrekken van informatie en diensten of het uitvoeren van overeenkomsten.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor andere soortgelijke doeleinden, waaronder marketing en communicatie, maar dat zal alleen gebeuren als we uw toestemming hebben of als we, als huidige of eerdere gebruiker van onze diensten, vertrouwen op een gerechtvaardigd belang om dit te doen. U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden. Neem hiervoor contact met ons op - zie hierboven.

De manier waarop verzekeringen werken, houdt in dat, als u een contractuele of servicerelatie met ons heeft, uw informatie kan worden gedeeld met en gebruikt door een aantal derden in de verzekerings- of risicosector; bijvoorbeeld verzekeraars, agenten of makelaars, herverzekeraars, schade-experts, verzekerings- en uitkeringsplatforms, ander tussenpersonen, specifieke dienstverleners, claimbeheerbedrijven, kredietreferentiebureaus, toezichthouders, wetshandhavingsinstanties, fraude- en misdaadpreventie- en opsporingsinstanties en verplichte verzekeringsdatabases. Om onze diensten te verbeteren, vragen we onze klanten ook van tijd tot tijd, en optioneel, om enquêtes en opiniepeilingen uit te voeren en beoordelingen te geven. Hiervoor maken we gebruik van specifieke dienstverleners. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen vrijgeven in verband met het contract of de dienst die we leveren en voor zover vereist of toegestaan door de wet.

De persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld, kan worden gedeeld met fraudepreventiebureaus die deze zullen gebruiken om fraude en het witwassen van geld te voorkomen en om uw identiteit te verifiëren. Als fraude wordt ontdekt, kan u bepaalde diensten, financiën of werk worden geweigerd.

Uw gegevens worden veilig bewaard in het VK, Nederland en de rest van de EER. Elke andere gegevensverwerking buiten deze geografische gebieden zal alleen worden uitgevoerd op locaties die vallen onder de Britse regelgeving inzake toereikendheid van gegevensbescherming of waar passende waarborgen zijn getroffen die voldoen aan de Nederlandse AVG.

Meer gedetailleerde informatie over hoe de verzekeringsmarkt werkt en gegevens overdraagt, is beschikbaar in de London Insurance Market Core Uses Information Notice die hier beschikbaar is

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Welke persoonsgegevens we verzamelen, hangt ervan af of u alleen onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Als u onze website bezoekt, hoeft u geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Sommige gegevens worden echter automatisch door uw browser verzonden, zoals datum en tijd van uw bezoek, uw browsertype, uw besturingssysteem, de laatst bezochte webpagina en uw IP-adres.

Als u onze diensten gebruikt, zijn bepaalde persoonsgegevens vereist om te voldoen aan de vereisten van een contractuele of servicerelatie die tussen u en onze organisatie kan bestaan. We zullen ook toegang verlenen tot relevante persoonlijke gegevens aan onze medewerkers, bijvoorbeeld om training te geven, om personeelsontwikkeling te bieden en om onze platforms en diensten te ontwikkelen. Dit is op basis van het feit dat dit zowel in ons wederzijdse legitieme belang is om onze diensten als uw klantervaring te verbeteren. Wij zorgen er echter voor dat dit in een beveiligde omgeving gebeurt. Daarnaast kunnen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid en strafrechtelijke veroordelingen, worden verzameld en verwerkt op basis van toestemming of algemeen belang als dit noodzakelijk is voor verzekeringsdoeleinden.

Als u ons bijvoorbeeld persoonsgegevens over andere personen verstrekt; gezinsleden die u aan een polis of contract wilt toevoegen, verwachten we dat u ervoor zorgt dat zij weten dat u dit doet en dat zij akkoord gaan met het verstrekken van hun informatie aan ons.

Als u een eenvoudig contactformulier op onze website gebruikt, geeft u ons minimaal uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en land van verblijf door. Als u de formulierfunctie of chatfunctie op een van onze websites of platforms gebruikt, wordt uw gesprek vastgelegd door onze externe webchat- of formulierprovider en door hen voor een korte periode en door ons bewaard, indien nodig.

We kunnen gesprekken opnemen of monitoren voor trainingsdoeleinden, om de kwaliteit van onze service te verbeteren en om fraude te voorkomen en op te sporen. We kunnen ook CCTV-opnameapparatuur gebruiken in en rond ons pand.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

We verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van onze verzekerings- en risicoservice, zoals hierboven beschreven. We beperken, beveiligen en controleren alle gegevens die we bewaren, tegen ongeoorloofde toegang, schade, verlies of vernietiging; of het nu fysiek of elektronisch is. We bewaren persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de bovenstaande functies uit te voeren en om op uw verzoeken te reageren, of langer indien wettelijk vereist, of als we de gegevens moeten bewaren om een contract uit te voeren. Als we uw persoonlijke gegevens bewaren voor historische of statistische doeleinden, zullen we ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Terwijl we in ons bezit zijn, proberen we samen met uw hulp de juistheid van uw persoonlijke gegevens te behouden.

Hoe kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om toegang te vragen tot al uw persoonlijke gegevens die we mogelijk bewaren. Als een van die informatie onjuist is, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen. Als we uw gegevens niet correct gebruiken, kunt u ons verzoeken om het gebruik ervan stop te zetten of om ze volledig te verwijderen.

Sommige van onze offerteplatforms kunnen automatische offertes en beslissingen verstrekken. In deze gevallen heeft u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met onze klantenservice of de functionaris voor gegevensbescherming (details hierboven) om een herziening van een beslissing aan te vragen.

Als u een verzoek wilt indienen om te zien welke persoonlijke gegevens we van u hebben, kunt u een verzoek indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming met behulp van de bovenstaande gegevens.

Waar we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, zullen we stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens waar dit wettelijk mogelijk is. Alle verwerkingen die vóór uw intrekking zijn uitgevoerd, blijven geldig en rechtmatig.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We herzien onze privacyverklaring regelmatig en we zullen eventuele updates op deze webpagina plaatsen. Deze privacyverklaring is versie 1.73bv

Onze toezichthoudende autoriteiten

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming, contactgegevens hieronder:

De Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland)
Web : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Information Commissioner's Office (VK)
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF
Tel: 0303 123 1113 Web: https://ico.org.uk/

Data Protection Commission (Ierland)
Web : https://www.dataprotection.ie